Vị trí, chức năng: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ trì, điều hoà, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

1

Lã Thị Liền

Phó trưởng ban

3850959

2

Ninh Tuấn Vũ

Chuyên viên

3850959

3

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

3850959

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h