PHÒNG CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

1

Lã Anh Tuấn

 

Trưởng phòng

 

2 Hoàng Thị Sâm Phó Trưởng phòng  

3

Hoàng Thái Bình

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Điệp

Chuyên viên

 

5

Hoàng Thị Trung Kiên

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h