PHÒNG CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

1

Nguyễn Văn Lợi

Chuyên viên

3857180

2

Hoàng Thái Bình

Chuyên viên

3857180

3

Nguyễn Thị Điệp

Chuyên viên

 

4

Hoàng Thị Sâm

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h