PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Nguyễn Hồng Thoan

Trưởng phòng

3853455

2

Hoàng Thùy Ninh

Phó Trưởng phòng

 

3

Hà Nam Tiến

Chuyên viên

3858412

4

Triệu Ngọc Thuận

Chuyên viên

3858412

5

Nguyễn Quang Thái

Chuyên viên

3858412

6

Cao Thị Phương Mai

Chuyên viên

 

7

Vũ Việt Linh

Chuyên viên

3858412

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h