PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Nguyễn Hồng Thoan

Trưởng phòng

3853455

2

Lã Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

3858412

3

Hoàng Thùy Ninh

Phó Trưởng phòng

 

4

Hà Nam Tiến

Chuyên viên

3858412

5

Triệu Ngọc Thuận

Chuyên viên

3858412

6

Nguyễn Quang Thái

Chuyên viên

3858412

7

Cao Thị Phương Mai

Chuyên viên

 

8

Trương Hoàng Hiếu

Chuyên viên

3858412

9

Vũ Việt Linh

Chuyên viên

3858412

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h