PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

3851683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

3852808

3

Nguyễn Kim Oanh

Chuyên viên

3893550

4

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

3857310

5

Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

3855560

6

Lương Thị Vân Anh

Chuyên viên

 

7

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

3852039

8

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

3893770

9

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thắng Lợi

Văn thư (Văn bản Đến)

3893550

11

Trần Thị Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

3852808

12

Hà Anh Tuấn

Văn thư (Văn bản Đến)

3893550

13

Nguyễn Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

3852808

14

Nguyễn Thị Kiều Anh

Văn thư

 

15

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h