Vị trí, chức năng: Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối Nội chính gồm: Công tác quốc phòng an ninh, tư pháp, thanh tra, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác dân tộc và tôn giáo; công tác ngoại vụ, kinh tế đối ngoại ở địa phương; các dự án, chương trình có vốn đầu tư, viện trợ nước ngoài (dự án NGO); các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

PHÒNG NỘI CHÍNH - PHÁP CHẾ

1

Trần Hải Long

Phó Trưởng phòng

3852249

2

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Trưởng phòng

3850959

3

Đặng Quang Ly Na

Chuyên viên

3852425

4

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

3852403

5

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên

 

6

Vũ Quốc Đông

Chuyên viên

3852403

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h