Vị trí, chức năng: Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp gồm: qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, giá cả, ngân hàng, thuế, kho bạc, thống kê, bảo hiểm (trừ Bảo hiểm xã hội), hải quan; sắp xếp, đổi mới, quản lý và phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, đầu tư của doanh nghiệp; thương mại, xuất nhập khẩu, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng; các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

PHÒNG THƯ KÝ - TỔNG HỢP

1

 

Trưởng phòng

3853604

2

Vũ Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

3

Đặng Việt Châu

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h