Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.808

Fax

0216.3857.776

Email

 

II. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; là bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử tỉnh, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Ngoại vụ.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng

02163.852.244

2

Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng

0216.3858.403

3

Ông Lê Ngọc Minh

Phó Chánh Văn phòng

 

4

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

02163.853.602

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng

 

6

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

1. LÊ MINH ĐỨC:  Chức vụ Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 09/08/1978

- Quê quán: Xã Tri Trung – Phú Xuyên – Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

2. NGUYỄN THANH TÚ: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 12/8/1977

- Quê quán: Xã Bình Minh – Nam Trực – Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

3. NGUYỄN THỊ VÂN ANH: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 26/12/1973

- Quê quán: Xã Trực Đông – Trực Ninh – Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

4. BÙI NGỌC HÙNG: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 29/8/1977

- Quê quán: Liên Khê – Khoái Châu – Hưng Yên

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

5. LÊ NGỌC MINH: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 17/2/1976

- Quê quán: Thanh Minh – thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

IV. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổng hợp

 

2

Phòng Kinh tế 

 

3

Phòng Nội Chính

 

4

Phòng Khoa giáo - Văn xã

 

5

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

6

Phòng Quản trị Tài vụ 

 

7

Ban Tiếp công dân

 

8

Phòng Ngoại vụ

 

 

 

V. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

(Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái)

Điện thoại: (84 - 216)3854.970 - 3854.971 - 3854.977

Fax: (0216)3854.973   

Email: haogia@yenbai.gov.vn

2

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

(Tổ 57, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái)

Điện thoại: (84 - 216)3890.959     

Fax: (0216)3890.959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

3

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

02163.870.870

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h