Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái (viết tắt là Trung tâm Điều hành thông minh) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Điều hành thông minh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Điều hành thông minh có chức năng giám sát, điều hành các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh theo hình thức đặt hàng, thuê dịch vụ; quản trị, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: https://yenbai.gov.vn.

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH: 3890959

1

Nguyễn Đoạt

Giám đốc

3892289

2

Nguyễn Minh Trung

Phó Giám đốc

3856268

3

Vũ Đức Minh

Phó Giám đốc

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h