PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

3851683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

3852808

3

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

3857310

4

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

3855560

5

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

3852039

6

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

3893770

7

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

8

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

 

9

Nguyễn Thắng Lợi

Văn thư (Văn bản Đến)

3893550

10

Trần Thị Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

3852808

11

Hà Anh Tuấn

Văn thư (Văn bản Đến)

3893550

12

Nguyễn Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

3852808

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h