PHÒNG NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Đặng Quang Ly Na

Phó Trưởng phòng

 

2

Đinh Văn Đằng

Chuyên viên

 

3

Hà Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h