PHÒNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1

Ngô Việt Hưng

Trưởng phòng

3852298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

3893793

3

Nguyễn Tiến Nam

Phó Trưởng phòng

3853419

4

Đỗ Văn Đông

Phó Trưởng phòng

3853419

5

Nguyễn Hữu Long

Chuyên viên

3893793

6

Nguyễn Đức Cường

Chuyên viên

3858103

7

Lê Viết Bảo

Chuyên viên

3858103

8

Hoàng Quốc Việt

Chuyên viên

3858103

9

Hà Thế Hùng

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h