PHÒNG KINH TẾ 

1

Nguyễn Tiến Nam

Trưởng phòng

3852298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

3893793

3

 

Phó Trưởng phòng

3853419

4

Đỗ Văn Đông

Chuyên viên

3853419

5

Nguyễn Hữu Long

Chuyên viên

3893793

6

Nguyễn Đức Cường

Chuyên viên

3858103

7

Lê Viết Bảo

Chuyên viên

3858103

 

 

 

 

8

Hà Thế Hùng

Chuyên viên

 
       

9

Đỗ Thành Giang

Chuyên viên

 

10

Cao Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h