Trả lời ý kiến cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019 02:17:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng trả lời các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

Công nhân Nhà máy rác Nam Thành phân loại rác.

I. Lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng

1. Ý kiến cử tri thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh xem xét quy hoạch các quỹ đất để xây dụng các điểm vui chơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho người dân. Đề nghị đầu tư nâng cấp nhà thiếu nhỉ tỉnh.

Trả lời: Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 195/QĐ-ƯBND ngày 13/02/2018. Hiện nay Sở Xây dựng (cơ quan được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện lập quy hoạch) đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Nhà thầu Liên danh Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) thực hiện lập quy hoạch, dự kiến hết quý I năm 2019 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án nên việc quy hoạch các quỹ đất để xây dựng các điểm vui chơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho người dân và điều chỉnh, bổ sung thêm việc thu gom rác thải ở những tuyến đường đông dân cư tránh việc gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đường phố sẽ được UBND thành phố Yên Bái bổ sung vào các đồ án quy hoạch cấp thấp hơn (quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng) các phường trên địa bàn thành phố (đồ án quy hoạch chi tiết các phường hiện đang được UBND thành phố triển khai lập điều chỉnh và sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 có hiệu lực thi hành).

+ Việc đầu tư nâng cấp nhà thiếu nhi tỉnh sẽ được UBND tỉnh xem xét trên cơ sở khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư vào các năm tiếp theo.

2. Ý kiến cử tri xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét việc quy hoạch các nhà máy gần khu dân cư sinh sống tại thôn Ao Khoa, Đình Lâm, Đá Voi làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Đề nghị kiểm tra và giải quyết việc cấp đất chồng chéo giữa Trung đoàn 174 và nhân dân xã Thịnh Hưng (nhiều năm nay tranh chấp và giải quyết không được, nhân dân rất bức xúc và không yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Trả lời: Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xây dựng các nhà máy tại thôn Ao Khoa, Đình Lâm, Đá Voi nằm trong quy hoạch Cụm công nghiệp Thịnh Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 hoặc khu vực dự kiến mở rộng Cụm công nghiệp. Hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 53ha sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu về phát triển công nghiệp tại địa phương (đồ án quy hoạch hiện đang được triển khai và dự kiến quý II năm 2019 sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) nên việc xây dựng các nhà máy sẽ được xem xét cụ thể.

Mặt khác khi Cụm công nghiệp Thịnh Hưng được hình thành với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ sẽ có các khoảng cây xanh cách ly, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Mặt khác hiện tại UBND huyện Yên Bình đang thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận huyện Yên Bình (nhiệm vụ đồ án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1771/QĐ-UBND ngày 18/9/2018) nên việc xây dựng các nhà máy sẽ được đơn vị tư vấn xem xét, nghiên cứu đề xuất cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

II. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

1. Ý kiến cử tri huyện Văn Yên đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết quy định về giá xử lý một tấn rác thải cho phù hợp với thực tế hiện nay và đáp ứng được việc thu gom và xử lý rác trên địa bàn. Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định về đối tượng thu lệ phí rác thải sinh hoạt theo hộ gia đình như hiện nay sang thu theo nhân khẩu.

Trả lời: Đối với các nội dung trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổ công tác liên ngành xây dựng giá thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành Phương án xây dựng giá thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 2331/BC-TCTLN ngày 07/11/2018. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết để các sở, ngành có liên quan triển khai các bước tiếp theo.

* Ý kiến cư tri thành phố Yên Bái đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu cho phê duyệt bổ sung thêm việc thu gom rác thải ở những tuyến đường đông dân cư, tránh việc gây ô nhiêm môi trường và mất mỹ quan đường phố.

Đã báo cáo chung tại điểm 1, mục I nêu trên.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h