Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội (Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025

28/05/2022 11:55:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 27/5, Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội (Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tú -  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh là chi bộ sinh hoạt ghép của 02 đơn vị gồm Phòng Tổng hợp và Phòng Khoa giáo - Văn xã. Hiện nay, Chi bộ có 08 đảng viên (trong đó có 01 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 04 đảng viên công tác tại Phòng Tổng hợp và 03 đảng viên công tác tại Phòng Khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh), 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn Đại học, trong đó có 05 đồng chí có trình độ Thạc sỹ; 06 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên tham gia các đợt học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XI, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu các chức danh tại Đại hội)

Chi bộ luôn coi trọng và duy trì các kỳ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt và trong công tác, thực hiện quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nên đã giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng thời, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị chuyên đề triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do tỉnh và cơ quan Văn phòng tổ chức; sau mỗi đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 100% đảng viên chấp hành nghiêm túc việc nghiên cứu và viết bài thu hoạch theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Hiện Chi bộ có 03 đảng viên tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy, luôn được Chi bộ quan tâm, tạo điều kiện để tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức.

(Các Đảng viên trong Chi bộ biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội)

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và các đoàn thể; quán triệt, lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Văn phòng tổ chức tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Tổng hợp. Cụ thể như tham mưu, tổng hợp công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu ban hành Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 03/3/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ các kỳ họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị thành viên UBND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh và một số hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh...

Đồng thời, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Khoa giáo - Văn xã, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Văn phòng tổ chức tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu ban hành 13 Nghị quyết chuyên đề, gồm 05 Nghị quyết của Tỉnh ủy, 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các nghị quyết của HĐND tỉnh; các nghị quyết của Đảng bộ khối, Đảng bộ Văn phòng để tham mưu đầy đủ, kịp thời, chính xác; Lãnh đạo đảng viên làm việc, tham mưu giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chủ trương giải pháp tổng thể mang tính lâu dài, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định và tham gia công tác huấn luyện tự vệ; bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn hệ thống thông tin cơ quan theo quy định...

(Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Thế - Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025)

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 2 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Thế - Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h