Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10/08/2022 08:10:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 9/8, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW  về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20/NQ-TW về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Sau hội nghị này, các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hiền Trang

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h