Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái làm việc tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên

26/05/2023 07:59:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, ngày 25/5, đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh, Viettel Yên Bái đã dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên; nắm bắt tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lợi

5 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phúc Lợi duy trì ổn định. Tổng diện tích lúa vụ xuân 117ha. Trồng rừng phân tán và rừng tập trung với tổng diện tích trồng rừng mới tính đến thời điểm 15/5/2023 ước đạt 63,24% Nghị quyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển ổn định. Thu ngân sách tính đến 21/5/2023 đạt 15% chỉ tiêu Nghị quyết.

Xã Phúc Lợi tiếp tục thực hiện hướng dẫn người dân thực hiện mở tài khoản Dịch vụ công Quốc gia tại bộ phận 1 cửa, cài đặt các ứng dụng định danh điện tử. Ứng dụng công dân số YenBai-S có trên 500 công dân cài đặt, sử dụng.

Trong tháng 5, bộ phận phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 64 hồ sơ, đã giải quyết xong 63 hồ sơ, đang giải quyết 1 hồ sơ, trong đó hồ sơ trước hạn 47 hồ sơ.

Dự và phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lợi, đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã thống nhất cùng địa phương về số hộ nghèo để thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; thống nhất danh sách hộ nghèo, nhu cầu của từng hộ gia đình, qua đó, nắm bắt cụ thể để giúp đỡ, hoàn thành theo kế hoạch số 115 của Tỉnh ủy Yên Bái.

Phân tích làm rõ những khó khăn của xã Phúc Lợi trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã cần quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, làm rõ những kết quả trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã từ đó đưa ra các giải pháp phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị xã chủ động tiếp cận các chính sách của tỉnh, của Trung ương, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xóa đói giảm nghèo bền vững.

Về triển khai hỗ trợ các hộ nghèo, đồng chí Lê Minh Đức nhấn mạnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xã Phúc Lợi trong việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo; tạo sinh kế cho các hộ nghèo vươn lên. Đồng thời đề nghị xã cần nâng cao vai trò của các hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo. 

Về chuyển đổi số, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị xã đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, nhất là tiến độ cài đặt ứng dụng YenBai-S, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh với những thông tin về chính sách, tạo cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Văn phòng UBND tỉnh sẽ hỗ trợ trong công tác triển khai cài đặt ứng dụng YenBai-S và tập huấn, nâng cao chất lượng nội dung website của xã. 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Viettel Yên Bái đã cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng xã Phúc Lợi trong công tác giảm nghèo, chuyển đổi số thời gian tới. Trong đó sẽ hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ một số hạ tầng thiết yếu phục vụ cho công tác chuyển đổi số của xã.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h