Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/06/2023 02:30:43 Xem cỡ chữ Google
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 114 đảng viên, sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc. Với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà khách Hào Gia.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng bằng khen cho Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Xác định Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm, tổ chức ký cam kết và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà Người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam. Học tập Bác là học tập về tác phong, lề lối làm việc, là rèn luyện đạo đức, sửa đổi cách làm việc; chống quan liêu, lãng phí, tham ô, đảm bảo xây dựng một nền hành chính thực sự của dân, do dân và vì dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lập kế hoạch xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng dẫn của Đảng uỷ Khối. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ và các Chi bộ được đẩy mạnh bám sát chủ đề cùng nhiều hình thức phong phú, đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt định kỳ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; trở thành nội dung sinh hoạt sâu rộng, thường xuyên trong Đảng, trong các tổ chức quần chúng và người lao động, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ và 02 chi bộ đăng ký xây dựng tổ chức đảng tiên tiến; chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đăng ký xây dựng “Mô hình điển hình tiên tiến trong phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; 05 cá nhân đăng ký gương điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng mô hình tổ chức Đảng tiên tiến, mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật, đó là có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Trước hết, học tập theo phong cách của Bác là học trong phương pháp nghiên cứu, tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Mỗi chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đều hình thành kỹ năng, lối tư duy khoa học, biện chứng, làm việc có kế hoạch, có đánh giá tỉ mỉ trước sau, tránh qua loa đại khái... Nói và viết giản dị, cụ thể, thiết thực, diễn đạt nhất quán, dễ hiểu, để việc triển khai tại cơ sở dễ thực hiện. Kết quả: Năm 2022, đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 5.815 văn bản chỉ đạo, điều hành; từ đầu năm 2023 đến nay ban hành hơn 2.000 văn bản tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năng của tỉnh.

Với khẩu hiệu “Hết việc, không hết giờ”, mỗi cán bộ viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Kiến tạo, hành động, phục vụ”. Trong quá trình xử lý công việc luôn chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời, bảo đảm quy trình và không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Bố trí hợp lý và linh hoạt các cuộc họp, làm việc cả về nội dung, thời gian và địa điểm, bảo đảm xử lý công việc nhanh, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Đối với nhiệm vụ hàng ngày, là cơ quan hành chính phục vụ nên mỗi cán bộ viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn học Bác phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. Cũng học Bác phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính; hài hòa, quần chúng, giản dị, hòa đồng.

Dấu ấn đậm nét của Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh trong những năm qua là việc tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số minh bạch của tỉnh ngày được cải thiện về thứ hạng. Kết quả: Năm 2022, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt (xếp thứ 11/63 tỉnh thành, tăng 03 bậc so với năm 2021); Chỉ số CCHC cấp tỉnh (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 07 bậc so với năm 2021); Chỉ số PAPI tiếp tục nằm trong nhóm "Trung bình cao". Trong 02 năm liên tục tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 5/14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; liên tục trong 3 năm 2020-2022, Văn phòng UBND tỉnh luôn đứng vị trí số 1 trong xếp hạng cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trong tỉnh; Đó còn là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, với 99-100% thủ tục giải quyết đúng hạn. Đây, thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức, doanh nghiệp và công dân. 

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo tại tỉnh Yên Bái theo chủ trương của Chính ph, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã đi đầu trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Cùng với việc triển khai phần mềm quản lý điều hành, đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai tin nhắn mời họp góp phần hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện giám sát việc xử lý văn bản của các chuyên viên đảm bảo mọi công việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh… tham mưu triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh, triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử trên địa bàn tỉnh vì sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng bộ đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm tạo những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 02 năm triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, cấp uỷ, các chi bộ đã tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư. Từng đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đến các chi bộ, phòng ban đều được giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng về nội dung công việc, thời hạn, người chủ trì, người phối hợp. Từ đó, đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể để có khen thưởng, kích lệ hoặc kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời nâng cao hiệu quả trong công việc.

Thực hiện cải tiến lề lối làm việc, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trong nội bộ Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Không khí làm việc trong cơ quan dân chủ, cởi mở, thân thiện; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chất lượng công tác được nâng lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi năm Văn phòng có ít nhất từ 02 sáng kiến cấp tỉnh trở lên, mỗi cán bộ, viên chức có ít nhất 01 sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực tham gia các phong trào do cấp trên phát động, Đảng bộ luôn đạt được thành tích cao trong các cuộc thi do Đảng ủy khối tổ chức.

Từ những cố gắng, nỗ lực và kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, kết quả phân xếp loại có  25/114 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  89/114 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;  02/9 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  07/9 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tiếp tục đạt kết quả, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: Kiên trì, đổi mới trong công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW; Gắn chặt việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện nội dung làm theo tạo sự chuyển biến thật sự về nhận thức, ý thức tu dưỡng rèn luyện và hành động cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, nhất là thế hệ trẻ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác hàng năm. Thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ được giao và Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã và sẽ quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng nền hành chính minh bạch, kiến tạo, phục vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của mỗi cán bộ Văn phòng, tạo thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao… đóng góp dấu ấn, công sức, trí tuệ của mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h