Trả lời ý kiến cử tri >> Kinh tế

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến việc khai thác, chế biến khoáng sản; rà soát, điều chỉnh khung giá đất tại một số tuyến đường, địa phương trong tỉnh

04/01/2019 02:17:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung có liên quan đến việc khai thác, chế biến khoáng sản; rà soát, điều chỉnh khung giá đất tại một số tuyến đường, địa phương trong tỉnh.

Cử tri đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp cụ thể để yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản đóng cửa đối với các mỏ có giấy phép đã hết thời hạn

*  Ý kiến của cử tri các xã Hưng Thịnh, Lương Thịnh đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp cụ thể để yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản đóng cửa đối với các mỏ có giấy phép đã hết thời hạn, bàn giao quỹ đất về địa phương theo quy định.

Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Trong những năm gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất chú trọng chỉ đạo về công tác đóng cửa mỏ. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều có văn bản yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 67 mỏ thực hiện xong thủ tục đóng cửa mỏ; còn lại 35 mỏ Giấy phép đã hết thời hạn nhưng chưa thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, trong đó có 01 mỏ nằm trên địa bàn xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh (mỏ quặng sắt Km24 thuộc xã Hưng Khánh, xã Hưng Thịnh và xã Lương Thịnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Công ty TNHH Hưng Thắng tại Giấy phép số 1240/GP-UBND ngày 24/8/2007, có thời hạn đến ngày 24/8/2017. Tuy nhiên, do còn nhu cầu khai thác nên Công ty TNHH Hưng Thắng có văn bản đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2665/UBND-TNMT ngày 05 tháng 12 năm 2017 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để làm cơ sở cấp lại Giấy phép nhưng đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xem xét giải quyết).

Đối với 35 mỏ (trong đó có mỏ quặng sắt Km24 xã Hưng Khánh, xã Hưng Thịnh và xã Lương Thịnh) có Giấy phép hết thời hạn, trong năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục rà soát và có Công văn số 40/STNMT-KS ngày 10 tháng 01 năm 2018 yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, đồng thời giao Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, công tác đôn đốc, xử lý vi phạm trong đóng cửa mỏ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Doanh nghiệp cố tình không đến làm việc để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; có nhiều trường hợp doanh nghiệp đã giải thể hoặc không có khả năng thực hiện đóng cửa mỏ.

- Theo quy định của Luật Khoáng sản, trong trường hợp doanh nghiệp đã giải thể hoặc không có khả năng thực hiện đóng cửa mỏ thì việc lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ phải thông qua hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, việc đấu thầu đóng cửa mỏ chưa được Trung ương quy định chi tiết, khó triển khai thực hiện tại cơ sở. Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động có văn bản xin ý kiến hướng dẫn về chuyên môn nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang nghiên cứu xem xét, trả lời.

Trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, kiên quyết xử lý các trường hợp vị phạm. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đóng cửa mỏ.

* Ý kiến của cử tri xã Âu Lâu thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra việc khai thác, chế biến làm khoáng sản tại các xã Hưng Thịnh, xã Lương Thịnh của huyện Trấn Yên, hiện nay việc khai thác, chế biến khoáng sản tại các xã trên trực tiếp xả thải ra suối Ngòi Lâu, gây ứ đọng bùn đất, quặng, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới việc cung cấp.

Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Hiện hay trên khu vực suối Ngòi Lâu chảy qua địa bàn xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái chỉ có Công ty TNHH Tân Tiến và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Phát là có hoạt động chế biến quặng sắt có thải chất thải ra suối Ngòi Lâu đang hoạt động sản xuất (Công ty Cổ phần Khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt đã dừng hoạt động do Giấy chứng nhận đầu tư hết hạn và Công ty Cổ phần Hà Quang đang bị buộc tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số  430/UBND-TNMT ngày 21/3/2018 do quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước ngòi Lâu).

Qua công tác giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, nguồn nước ngòi Lâu trong thời gian vừa qua có một số thời điểm bị đục do một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ hoạt động của một số Nhà máy tuyển quặng xử lý chất thải chưa triệt để gây ảnh hưởng đến nguồn nước Ngòi Lâu. Đối với các cơ sở chế biến quặng sắt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc vận hành các công trình xử lý chất thải và yêu cầu phải xử lý chất thải đảm bảo mới được phép thải ra ngoài môi trường.

Đồng thời ngày 28/9/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chấp hành pháp luật về đập và hồ chứa đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (trong đó các cơ sở khai thác, chế biến làm khoáng sản tại các xã Hưng Thịnh, xã Lương Thịnh của huyện Trấn Yên), Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trong tháng 10 và tháng 11/2018, trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện hồ sơ, vận hành công trình hồ đập đảm bảo theo quy định.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với giao các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và các địa phương thường xuyên giám sát việc hoạt động sản xuất và xử lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa tỉnh nói chung và các cơ sở  hoạt động khai thác, chế biến quặng sắt tại các xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh của huyện Trấn Yên nói riêng để tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện thấy cơ sở sản xuất, kinh doanh thải các chất thải ra môi trường chưa qua xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xử lý nghiêm hoặc tham mưu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, đặc biệt là việc không xử lý chất thải hoặc xử lý chất thải không đảm bảo ra môi trường.

* Ý kiến của cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát điều chỉnh khung giá đất tại một số tuyến đường, địa phương trong tỉnh theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 15/09/2917 có một số vị trí quy định không còn phù hợp.

Trả lời: Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Kỳ hợp thứ 8- HĐND tỉnh khóa XVIII, sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo giải trình số 445/BC-STNMT ngày 12/12/2017 về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và đã có báo cáo trả lời về nội dung này cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 2398/UBND-TNMT ngày 20/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, điều tra, khảo sát thu thập thông tin về tình hình biến động giá các loại đất thuộc các đoạn đường, tuyến đường trên địa bàn tỉnh để tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi tổng hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xin ý kiến các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và công khai xin ý kiến   trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Căn cứ quy trình và các bước tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát xác định giá đát thì Bảng giá đất tại các huyện, thị xã, thành phố trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, có sự thống nhất của chính quyền địa phương, cũng như các sở, ban ngành và xin ý kiến nhân dân, các thành phần có liên quan qua cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017.

Việc cử tri đề nghị xem xét và điều chỉnh giá đất tại một số địa phương trong tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 15/09/2917 của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tế thì có thể xử lý cụ thể theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND.

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái quy định:

“1.Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất

Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất và mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong Bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên hoặc khi hình thành những tuyến đường mới cần bổ sung vào Bảng giá đất hoặc thay đổi về mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường, vị trí cần điều chỉnh Bảng giá đất đã ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động đề xuất điều chỉnh Bảng giá đất và có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng phương án bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất; trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất.”

Căn cứ quy định trên: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có ý kiến cử tri về giá đất điều tra, khảo sát xác định giá đất cụ thể; khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong Bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h