Trả lời ý kiến cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Sở Công Thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019 02:17:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương trả lời các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý:

Nhiều ý kiến của cử tri đề nghị xử lý đường dây điện bị trùng; đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia...

* Cử tri thành phố Yên Bái đề nghị lắp đặt đường điện 0,4kV (đoạn từ Trạm Y tế xã Văn Phú đi thôn 2 đường tỉnh lộ 168); Cử tri phường Yên Ninh đề nghị xử lý đường dây điện bị trùng, cột điện bị nghiêng trên đường Đặng Dung, khu dân cư Yên Hoà.

Trả lời:

Sở Công Thương ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo lưới điện khu vực từ Trạm Y tế xã Văn Phú đi thôn 2, đường tỉnh lộ 168, đồng thời xử lý các điểm đường dây điện bị trùng, cột điện bị nghiêng trên tuyến đường Đặng Dung, khu dân cư Yên Hoà.

* Cử tri thôn Ao Sen, xã Tân Lập, huyện Lục Yên đề nghị ngành Điện tiếp tục đầu tư kinh phí lắp đặt đường điện 0,4kV để nhân dân được sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Yên Bái, trong năm 2016 Công ty đã đầu tư xây dựng mới 02 TBA công suất mỗi trạm 75kVA và 2,2km đường dây 0,4kV cấp điện đến cho thôn Bản Cát, Bản Tại xã Tân Lập, tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể đầu tư cấp điện cho thôn Ao Sen. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư cấp điện.

* Cử tri huyện Văn Yên đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia của huyện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân; Cử tri xã Phong Dụ Thượng đề nghị lắp đặt đường điện 0,4kV đến khu tái định cư thôn 9 - Bản Lùng. 

Trả lời:

Sở Công Thương ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo kết quả rà soát hiện nay huyện Văn Yên còn khoảng 43 thôn/bản chưa có điện lưới quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14/10/2011; Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 với tổng mức đầu tư 574.292 triệu đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn hẹp nên đến nay số thôn, bản được cấp điện chưa nhiều, do vậy đối với các thôn, bản chưa có điện của huyện Văn Yên, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ đầu tư cấp điện khi được bố trí vốn.

* Cử tri xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đề nghị cải tạo đường dây điện trần hiện có thành dây điện bọc tại các nhánh vào thôn, bản để bảo đám an toàn.

Trả lời:

Sở Công Thương ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với đường dây điện trần tại các nhánh của xã Hạnh Sơn, Điện lực Nghĩa Lộ đã đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 cải tạo thay mới 4km dây trần thành dây bọc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí vốn.

* Cử tri huyện Văn Chấn phản ánh việc đào hầm qua núi làm các công trình thủy điện của huyện Trạm Tấu đã gây hiện tượng sạt lở đất, nứt đôi núi tại các xã Thạch Lương, Phúc Sơn gây tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Về vấn đề này Sở Công Thương xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện Văn Chấn xác minh cụ thể và có ý kiến trả lời bằng văn bản tới cử tri.

* Cử tri xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đề nghị di chuyển hoặc nâng cao cột điện thế số 75 khu vực km 14 đường Nghĩa Lộ - Trạm Tấu để đảm bảo an toan.

Trả lời:

Hiện nay tại vị trí cột số 75 khu vực km 14 đường Nghĩa Lộ - Trạm Tấu do một số hộ dân tự ý đổ đất trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, làm giảm khoảng cách pha đất, có nguy cơ mất an toàn lưới điện. Hiện tại Điện lực Nghĩa Lộ đã lập biên bản, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái và Tiểu ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp xử lý để bảo đảm an toàn.

* Cử tri nhân dân các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tiếp tục đề nghị Tỉnh, Trung ương hỗ trợ kinh phí kéo điện quốc gia đến 37 bản chưa có điện quốc gia.

Trả lời:

Qua rà soát, hiện nay huyện Mù Cang Chải còn khoảng 34 thôn/ bản chưa có điện lưới quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14/10/2011; Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 với tổng mức đầu tư 574.292 triệu đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn hẹp nên đến nay số thôn, bản được cấp điện chưa nhiều, do vậy đối với các thôn bản chưa có điện của huyện Mù Cang Chải, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ đầu tư cấp điện khi được bổ trí vốn.

* Cử tri xã Cảm Ân, huyện Yên Bình tiếp tục đề nghị Sở Điện lực xây dựng đường hạ thế 0,4kV tại thôn Tân Phong để bán điện cho nhân dân.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đã làm việc với Điện lực Yên Bình thì hiện nay khu vực thôn Tân Phong xã Cảm Ân, Điện lực Yên Bình đã khảo sát và đăng ký kế hoạch vốn năm 2019 với Công ty Điện lực Yên Bái để nâng cấp, cải tạo xây dựng thêm 01 TBA Cảm Ân 7 công suất 160kVA và 04 km đường dây 0,4kV. Dự kiến sẽ đầu tư trong năm 2019 khi được bố trí vốn.

Cử tri xã Tân Nguyên huyện Yên Bình đề nghị Sở Điện lực lắp thêm 03 trạm biến áp ở thôn Khe Nhàn, Đèo Thao và Khe Cọ; Đề nghị nâng cấp cột điện 35kV ở một số điểm qua đường quá thấp không đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông (điểm ở thôn Trại Phung, Tân Tiến).

Trả lời:

Hiện nay khu vực thôn Khe Nhàn, thôn Đèo Thao, thôn Trại Phung, Điện lực Yên Bình đã khảo sát và đăng ký kế hoạch vốn với Công ty Điện lực Yên Bái để nâng cấp, cải tạo xây dựng thêm 03 TBA Tân Nguyên 6, Tân Nguyên 7 Tân Nguyên 8 với công suất mỗi trạm 160kVA và xây dựng mới 4,5km đường dây 0,4kV, cải tạo 6km đường đây 0,4kV. Đối với một số điểm đường dây 35kV qua đường quá thấp không đảm bảo an toàn Điện lực Yên Bình đã rà soát và nâng cấp trong năm 2018, đến nay các điểm mất an toàn đã được xử lý.

* Cử tri xã Cảm Nhân đề nghị Điện lực xây dựng đường dây 0,4kV đến các khu vực vùng sâu của xã như các thôn Quyết Thắng 2, Bản Lầu....

Trả lời:

Đối với khu vực xã Cảm Nhân, hiện nay Công ty Điện lực Yên Bái đã đăng ký kế hoạch với Tổng Công ty Điện lực Miền Băc để nâng cấp, cải tạo lưới điện xã Cảm Nhân, trong đó xây dựng mới 2,1km đường dây 35kV, 03 TBA công suất mỗi trạm 160kVA và 3,8 km đường dây 0,4kV. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí vốn nên chưa thể triển khai đầu tư xây dựng.

* Cử tri xã Phúc An đề nghị nâng cấp đường điện, hỗ trợ cột điện tuyến đường thôn vào khu Đông Xoan, thôn Cầu Trắng. 

Trả lời:

Đối với khu vực xã Phúc An, hiện nay Điện lực Yên Bình đã đăng ký kế hoạch năm 2019 để đầu tư xây dựng mới 2km dường dây 0,4kV tại TBA Phúc An 1 đi thôn Đồng Tanh, thôn Đồng Tâm, thôn Đông Tha và TBA Phúc An 3 đi thôn Cầu Trắng hiện nay đang đợi bố trí vốn để triển khai thực hiện.

* Cử tri xã Vĩnh Kiên: Theo văn bản trả lời của Điện lực tại kỳ họp trước năm 2018 đầu tư thêm 02 TBA tại xã Vĩnh Kiên, xây dựng mới tuyến điện thôn Thác Ông đến thôn Đồng Trò và tuyến đường điện cho hơn 30 hộ thôn Đông Củm, đến nay gần hết năm 2018 vẫn chưa triển khai.

Trả lời:

 Sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đã làm việc với Công ty Điện lực Yên Bái. Theo báo cáo của Công ty hiện đang triển khai xây dựng mới 01 TBA Vĩnh Kiên 6 để cấp điện cho khu vực, nhưng do hiện nay không giải phóng được mặt bằng với các hộ dân dẫn đến dự án bị chậm tiến độ như ý kiến của cử tri. Ngoài ra Điện lực Yên Bình đã tiến hành khảo sát, đăng ký kế hoạch với Công ty Điện lực Yên Bái xây dựng thêm 01 TBA Vĩnh Kiên 7 tại thôn Đồng Củm với công suất 160kVA và 3km đường dây 0,4kV. Trong thời tới Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng mới các TBA theo kiến nghị của cử tri.

* Cử tri xã Phú Thịnh đề nghị Điện lực đầu tư thêm đường điện 0,4KV vào các khu vực dân cư thôn Đồng Tâm, thôn Nạng.

Trả lời:

Về việc cấp điện cho thôn Đồng Tâm, thôn Nạng xã Phú Thịnh, vừa qua Điện lực Yên Bình đã đăng ký kế hoạch 2019 để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới lưới điện cho khu vực này dự kiến đầu tư 0,5 km đường dây 35KV, xây dựng mới 01 TBA 160kVA, xây dựng mới 1 km đường dây 0,4KV. Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp điện ổn định cho 02 thôn nêu trên.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h