Trả lời ý kiến cử tri >> Kinh tế

Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

04/01/2019 02:17:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Căn cứ nội dung tổng hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân các địa phương, Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề:

Cử tri đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và sửa chữa, xây mới các cầu

Nhóm thứ nhất: Về việc đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và sửa chữa, xây mới các cầu.... (cử tri các huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái).

Theo phân cấp của Luật Giao thông đường bộ và Luật ngân sách, Sở Giao thông vận tải được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ (QL.32, QL.37, QL.32C và QL.2D), các tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường đô thị, còn lại các tuyến đường khác do UBND thành phố, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã được giao quản lý, bảo trì. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Về việc đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và một số tuyến đường đô thị doSở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý  (cử tri các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái).

- Đề nghị mở rộng tuyến đường Yên Thế - Vĩnh Kiên.

Dự án sửa chữa đường Yên Thế - Vĩnh Kiên đoạn Vĩnh Kiên - Cảm Nhân được đầu tư sửa chữa và đưa vào sử dụng năm 2014, đoạn Cảm Nhân - Xuân Long - Yên Thế được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2017. Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp giao thông còn khó khăn trong khi nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp chưa được sửa chữa. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép cải tạo nâng cấp mở rộng tuyến đường trên khi cân đối, bố trí được nguồn lực.

- Nâng cấp sửa chữa đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (ĐT.170) đoạn từ chợ Thác Ông cũ đến ngã tư cây Đa Bảo và đoạn Cẩm Nhân - Tích Cốc.

Hiện tại, các đoạn tuyến này đã bị hư hỏng cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí vốn để sửa chữa các đoạn tuyến này trong kế hoạch 2019 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Đại Lịch - Minh An (ĐT.173) qua các xã Nghĩa Tâm, Minh An, Bình Thuận, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Việt Hồng .

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí vốn để đầu tư sửa chữa tuyến đường trong kế hoạch 2019 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Mậu A - Tân Nguyên (ĐT.165)

Hiện nay, tuyến đường này đã bị hư hỏng cục bộ một số đoạn, một số vị trí trên tuyến. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí sự nghiệp giao thông và từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, nên trong năm 2016 mới đầu tư sửa chữa được 2Km và năm 2018 sửa chữa được 2,5 Km, còn lại để đảm bảo ATGT trên tuyến đường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến để người dân và các phương tiện giao thông đi lại được thuận lợi. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí vốn để đầu tư sửa chữa tuyến đường trong kế hoạch 2019 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giao thông có kế hoạch bố trí vốn để triển khai nâng cấp tuyến đường Âu Lâu - Đông An (ĐT.166 )

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến ngày 10/12/2018 sẽ triển khai thi công công trình.

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giao thông xem xét, đầu tư hệ thống nắp đậy, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đường Yên Bái - Khe Sang đoạn qua địa bàn xã Tuy Lộc; nghiên cứu phương án giao thông nút giao từ đường Yên Bái - Khe Sang cắt qua đường sắt vào khu vực dân cư nhất là khu Trung tâm hành chính xã, trạm y tế để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

+ Xem xét, đầu tư hệ thống nắp đậy, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đường Yên Bái - Khe Sang đoạn qua địa bàn xã Tuy Lộc: Hiện nay kinh phí bảo trì hàng năm của tỉnh giao cho ngành giao thông rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh trong đó có tuyến đường Yên Bái - Khe Sang đoạn qua xã Tuy lộc. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh sớm cho đầu tư hệ thống nắp đậy, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đường Yên Bái - Khe Sang đoạn qua địa bàn xã Tuy Lộc khi cân đối, bố trí được nguồn lực.

+ Nghiên cứu phương án giao thông nút giao từ đường Yên Bái - Khe Sang cắt qua đường sắt vào khu vực dân cư nhất là khu Trung tâm hành chính xã, trạm y tế để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân: Hiện nay, nguồn ngân sách của tỉnh còn rất hạn hẹp, trong khi việc đầu tư xây dựng cầu đường sắt nối Tỉnh lộ 163 vào trung tâm xã Tuy Lộcsẽ rất tốn kém và phức tạp. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thành phố, các ngành tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư nút giao này khi cân đối, bố trí được nguồn lực.

- Đề nghị ngành giao thông cho kiểm tra hệ thống biển báo giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm và triển khai vạch phân kẻ đường phân làn giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Cho kiểm tra, nạo vét, nâng cấp cống thoát nước chân dốc Tòa án tỉnh (đường Yên Ninh, thuộc tổ 9, tổ 11 phường Minh Tân) để đảm bảo việc tiêu thoát nước.

+ Đề nghị ngành giao thông cho kiểm tra hệ thống biển báo giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm và triển khai vạch phân kẻ đường phân làn giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố: Theo phân cấp, Sở Giao thông vận tải được giao quản lý bảo trì các tuyến đường nội thị thành phố Yên Bái gồm: Đường Âu Cơ; đường Nguyễn Tất Thành (đoạn Km0 - Km3+500); đường Yên Bái - Khe Sang (đoạn Km0 - Km10+500); đường Lý Thường Kiệt; đường Yên Bái - Văn Tiến (đoạn Km0 - Km2+500); đường Lê Văn Tám, Minh Bảo - Đại Đồng (đoạn Km0 - Km4) và 02 tuyến quốc lộ qua địa phận thành phố Yên Bái gồm: Quốc lộ 37 (đoạn Km271 - Km288+500); Quốc lộ 32C (đoạn Km86+150 - Km96+500).

Hiện nay, các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý cơ bản đều có đầy đủ hệ thống biển báo theo quy định. Đối với sơn phân làn cơ bản được sơn đầy đủ, còn một số tuyến do sơn đã lâu, nay đã bị mờ, trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét triển khai sơn lại để đảm bảo ATGT trên các tuyến. Đối với các tuyến đường nội thị còn lại do UBND thành phố Yên Bái quản lý. Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.   

+ Cho kiểm tra, nạo vét, nâng cấp cống thoát nước chân dốc Tòa án tỉnh (đường Yên Ninh, thuộc tổ 9, tổ 11 phường Minh Tân) để đảm bảo việc tiêu thoát nước: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Sở cùng đơn vị quản lý kiểm tra thực tế hiện trường để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước khu vực này.

- Hiện nay, tại một số ngã tư trên địa bàn thành phố Yên Bái, hệ thống đèn tín hiệu giao thông bị che khuất tầm nhìn do cây xanh bên đường. Biển chỉ dẫn giao thông in nhỏ dưới đèn tín hiệu giao thông bị che khuất và tối khó quan sát gây cản trở cho người tham gia giao thông đúng luật. Đề nghị các cơ quan chức năng có phương án xử lý kịp thời.

Hiện nay, các cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên địa bàn thành phố Yên Bái đều do UBND thành phố Yên Bái quản lý. Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng của mình kiểm tra và có phương án xử lý.

- Hiện nay, đường Hoàng Thi đã bị xuống cấp đề nghị tiếp tục sửa chữa.

Tuyến đường Hoàng Thi mới được chuyển lên thành Quốc lộ 2D từ giữa năm 2017, tuy nhiên do lưu lượng xe tăng đột biến đã gây hư hỏng nhiều vị trí, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái và UBND huyện Yên Bình tiến hành sửa chữa mặt đường trong thời gian bảo hành. Đến nay thời gian bảo hành đã hết, hiện nay trên tuyến vẫn còn một số đoạn tuyến bị hư hỏng đặc biệt là đoạn giao với Quốc lộ 70 đến gần khu vực nhà máy Đá Bảo Lai. Sở Giao thông vận tải đã báo cáo Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN cho phép đầu tư sửa chữa đoạn tuyến này. Ngày 12/10/2018 Tổng cục ĐBVN đã có Quyết định số 3900/QĐ-TCĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa đoạn từ Quốc lộ 70 đến gần khu vực nhà máy Đá Bảo Lai. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tiến hành công tác lập dự án đầu tư, dự kiến sẽ trình Tổng cục ĐBVN phê duyệt dự án trong năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2019.

- Đề nghị nhà nước tu sửa các đoạn đường bị sụt lún của Quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ lên đến huyện Mù Cang Chải

Do hiện nay các vị trí sụt nún này vẫn đang tiếp tục sụt lún nên trước mắt để đảm bảo giao thông ngành giao thông đã chỉ đạo đơn vị quản lý đảm bảo giao thông bằng cấp phối để đảm bảo cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua các vị trí này được an toàn. Đồng thời sẽ báo cáo Tổng cục ĐBVN xem xét để có biện pháp xử lý các vị trí sụt lún trên trong kế hoạch 2019.

- Đề nghị nhà nước đầu tư cải tạo nâng cấp đường và hệ thống cống thoát nước Quốc lộ 70 thuộc tổ nhân dân số 4 và số 5 tại thị trấn Yên Bình để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông khi mưa to

Quốc lộ 70 đoạn qua đại phận tỉnh Yên Bái do Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1067/SGTVT-QLKCHTGT ngày 26/8/2016 gửi Cục Quản lý đường bộ I đề nghị có biện pháp xử lý khu vực ngập úng trên. Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải Cục Quản lý đường bộ I đã kiểm tra và thay thế cống thoát nước mới tại vị trí này. Tuy nhiên, khu vực thoát nước phía hạ lưu cống đã bị các hộ dân san lấp nên gây ra    tình trạng ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông khi mưa to. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Yên Bình phối hợp với  Cục Quản lý đường bộ I kiểm tra và có biện pháp xử lý thoát nước khu vực trên.

Về đầu tư, sửa chữa các tuyến các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn bản và sửa chữa, xây dựng các công trình cầu trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý (cử tri huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình, Mù Cang Chải)

- Về đầu tư, sửa chữa các tuyến các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn bản: Theo phân cấp, các tuyến đường trên do UBND thành phố Yên Bái, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã quản lý. Đề nghị các các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, từng kỳ đề xuất báo cáo tỉnh để xem xét, bố trí vốn hỗ trợ trên cơ sở có thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

Về đầu tư xây dựng, sửa chữa các cầu trên các tuyến đường do UBND các huyện, thị xã và UBND các xã quản lý: Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét và đề xuất, kiến nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cho đầu tư xây dựng một số cầu cho các vùng đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí còn lại của dự án LRAMP. Các cầu còn lại sẽ phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cân đối bố trí vốn để đầu tư, sửa chữa trong những năm tiếp theo.

Nhóm thứ 2: Về đầu tư xây dựng (cử tri thành phố Yên Bái)

- Đề nghị sớm bố trí vốn tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 32C mở rộng để đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân

Dự án nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái sử dụng nguồn vốn NSNN của Bộ Giao thông vận tải, năm 2015 đã triển khai thi công hoàn thành đoạn Km79 - Km87+150, đoạn từ Km87+150 - Km96+500 tiếp tục được triển khai thi công từ tháng 9/2015. Tuy nhiên, do nguồn vốn NSNN gặp khó khăn nên năm 2018 dự án chưa được Bộ GTVT bố trí vốn. Ngày 20/6/2018 Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 693/SGTVT-KHTC gửi Bộ GTVT đề nghị tiếp tục xem xét, bố trí vốn để tiếp tục triển khai dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện nay, dự án này đã được Bộ Giao thông vận tải rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án này.

- Đề nghị sớm chi trả tiền bồi thường nhà văn hóa thôn 2 theo Quyết định đã được phê duyệt. Sớm có giải pháp xử lý tiêu thoát nước Quốc lộ 32C (đoạn nhà hàng Phúc Lộc).

+ Tiền bồi thường nhà Văn hóa thôn 2: Do năm 2018 dự án chưa được bố trí nguồn vốn nên Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA chưa thực hiện việc chi trả tiền bồi thường nhà văn hóa thôn 2 theo quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thành phố Yên Bái. Ngoài ra do nguồn vốn bố trí cho dự án còn hạn chế nên đoạn tuyến tại khu vực thuộc khu vực Nhà Văn hóa thôn 2 chưa triển khai thi công nên Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA chưa yêu cầu phải di chuyển nhà văn hóa để bàn giao mặt bằng.

+ Giải pháp xử lý việc tiêu thoát nước QL32C: Trước đây, khu vực này không xảy ra ngập úng vì nước được thoát tự nhiên ra hai bên. Hiện nay hiện trạng sử dụng đất hai bên đường đã thay đổi, cụ thể: Dải đất bên phía trái quốc lộ 32C: Đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thu hồi và xây dựng quỹ đất dân cư làm cho nước không thoát ra phía trái được; Dải đất bên phải quốc lộ 32C: Ngoài phạm vi đất đã được cấp là đất hành lang an toàn cầu Văn Phú đã bị lấn chiếm, đắp cao, có lắp ống cống f30 không đảm bảo thoát nước ra sông Hồng, gây ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, kéo dài.

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc làm việc với chủ hộ vi phạm hành lang an toàn cầu Văn Phú yêu cầu chủ hộ xây dựng công trình vi phạm phải tháo dỡ và đào mương thoát nước để tránh ngập úng khu vực trên. Tuy nhiên việc đào mương thoát nước trả lại thoát nước của đường bộ đến nay vẫn chưa được chủ hộ khắc phục.

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 về việc Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc lập kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại khu vực ngập úng trên để yêu cầu chủ hộ vi phạm tháo dỡ và đào mương thoát nước trả lại thoát nước của đường bộ, tránh ngập úng.                               

- Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí đất tái định cư cho các hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất ở nông thôn công trình mở mới Quốc lộ 32C đã thu hồi nhà cửa và nhận tiền đền bù, để nhân dân có đất làm nhà ổn định cuộc sống.

Đoạn tuyến từ Km87+150 - Km96+500 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 32c đoạn Hiền Lương - Thành Phố Yên Bái (Km79 - Km96+500), tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án GPMB tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/12/2015. Trong đó, trên địa bàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái dự án xây dựng 01 khu tái định cư tại thôn 5 (Khu tái định cư số 03) để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ công tác GPMB của dự án.

Đến nay Khu tái định cư số 3 (Thôn 5, xã Giới Phiên) do nguồn vốn bố trí cho dự án còn hạn chế (năm 2018 dự án không được bố trí vốn) nên chưa thực hiện hoàn thành. Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA sẽ phối hợp với Hội đồng BTHT và tái định cư công trình, UBND xã Giới Phiên tiếp tục triển khai thực hiện công tác GPMB và xây dựng khu tái định cư sau khi dự án được tiếp tục bố trí vốn. Đối với các hộ gia đình đã được nhận tiền đền bù nhưng đến nay các hộ vẫn sinh sống và sinh hoạt tại nhà ở đã được đền bù trong trường hợp nhà cửa xuống cấp, ảnh hưởng tới sinh hoạt, các hộ gia đình có thể kiến nghị tới Hội đồng bồi thường, UBND xã và UBND thành phố để kiểm tra báo cáo và đề xuất với cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Nhóm thứ 3: Về bảo đảm trật tự ATGT và kiểm soát tải trọng xe (cử tri huyện yên Bình)

Đề nghị các ngành chức năng có biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn việc các xe tải trọng lớn chạy tuyến đường từ Cảng Hương Lý ra khu công nghiệp phía nam đi với tốc độ cao rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những xe trở quá tải lưu thông trên tuyến đường Hoàng Thi (Quốc lộ 2D).

Trong thời gian vừa qua với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành tham mưu đề xuất với Ban an toàn giao thông tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong đó có nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 29/12/2017 về kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018 và Kế hoạch số 20/KH-TTr ngày 30/3/2018 về tổ chức ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với các đơn vị, cá nhân là đầu mối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực các kế hoạch nêu trên và hiện vẫn đang duy trì kiểm soát tải trọng xe trên một số tuyến đường có phương tiện xe quá tải hoạt động nhiều, vì vậy tình trạng xe quá tải trọng vi phạm đã hạn chế. Tuy nhiên, do lực lượng Thanh tra mỏng, địa bàn rộng nên việc kiểm soát tải trọng xe còn gặp nhiều khó khăn. Để làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ban an toàn giao thông tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giữ gìn trật tự ATGT và xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng xe. Đồng thời đề nghị các Ban an toàn giao các huyện, thị xã, phối hợp kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn của mình quản lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Giao thông vận tải về những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XVIII. Ngành giao thông vận tải mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tham gia, đóng góp của cử tri đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành để ngành giao thông vận tải thực hiện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của tỉnh giao.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h