Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII

01/08/2019 09:10:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay, 31/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), dự và chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khai mạc, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Kỳ họp hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Thưa các vị đại biểu,

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 653 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, thời gian qua, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương liên quan vừa triển khai xây dựng đề án, vừa làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch các quy trình lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện theo quy định với tỷ lệ rất cao thống nhất thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Đây là chủ trương lớn của tỉnh cũng là mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhằm sắp xếp một bước địa giới hành chính một số xã không đảm bảo tiêu chuẩn và mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ theo quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 06 xã và 01 thị trấn của huyện Văn Chấn cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Văn Chấn.

Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào các nội dung theo tờ trình của UBND tỉnh để thống nhất thông qua, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định: (1) Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (2) Thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; (3) Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; (4) Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; (5) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 ngày 02/8/2019 của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái và (6) Bãi bỏ Nghị quyết số 24 ngày 5/8/2011 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2020 theo đúng các quy định mới của Trung ương, làm cơ sở pháp lý cần thiết để UBND tỉnh tiếp tục điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Thưa các vị đại biểu,

Các nội dung kỳ họp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng trình tự quy định. Với thời gian kỳ họp một buổi sáng và là lần đầu tiên HĐND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kỳ họp không dùng tài liệu giấy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, tương tác nhanh với kỹ thuật mới, nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến thiết thực, sâu sắc để HĐND tỉnh quyết định đúng đắn các nội dung trình kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h