Trả lời ý kiến cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Bộ Y tế trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

05/10/2022 09:26:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Cử tri Yên Bái có ý kiến kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhóm học sinh, sinh viên và kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, bố trí đủ vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; nghiên cứu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho trẻ từ 3 - 5 tuổi để bảo đảm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản trả lời như sau:

* Ý kiến của cử tri: Theo khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội, không thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đề nghị trình Quốc hội xem xét, nghiên cứu, thống nhất và điều chỉnh giữa việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhóm học sinh, sinh viên theo các quy định nêu trên được chuyển về mua theo nhóm hộ gia đình theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Bộ Y tế trả lời tại văn bản số 4809/BYT-VPB1 ngày 05/9/2022 như sau:

Chính sách bảo hiểm y tế nước ta hướng tới mọi người dân, người lao động, trong đó có học sinh, sinh viên. Nhờ sự ưu việt, thiết thực về quyền lợi, giàu tính nhân văn nên bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ.

Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế đã quy định các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; 2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (học sinh, sinh viên); 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3, và 4 Điều này”. Về trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế”.

Theo quy định trên, nội dung kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh cho nhóm đối tượng học sinh được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, hiện nay là chưa thể thực hiện được vì học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (theo thứ tự đối tượng đầu tiên được xác định). Bộ Y tế sẽ tổng hợp và tham mưu báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đảm bảo sự công bằng, phù hợp giữa các nhóm đối tượng và quy định của pháp luật.

* Ý kiến của cử tri: Kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, bố trí đủ vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; nghiên cứu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho trẻ từ 3 - 5 tuổi để bảo đảm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Bộ Y tế trả lời tại văn bản số 4809/BYT-VPB1 ngày 05/9/2022 như sau:

- Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đã phân bổ đủ đáp ứng theo nhu cầu của các địa phương. Tính đến ngày 29/8/2022, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho nhóm đối tượng này là 82% và mũi 2 đạt tỷ lệ 52,9%.

- Đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 3-5 tuổi, Bộ Y tế đang từng bước nghiên cứu các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và kinh nghiệm sử dụng vắc xin phòng Covid-19 của các nước trên thế giới cho nhóm tuổi này, đảm bảo an toàn, khách quan.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h