Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

13/04/2017 03:41:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Chiều 31/3, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh khóa III và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cựu chiến binh cấp trên.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh khóa III

Nhiệm kỳ 2012 -2017, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp tục vận động Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; Tích cực bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, giúp đỡ quần chúng tích cực giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp để tăng cường sức mạnh cho Đảng, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo nên sự đoàn kết gắn bó mật thiết trong các hoạt động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình văn hóa - quốc phòng - an ninh ở địa phương, xây dựng nông thôn mới và trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tích cực tham gia công tác xã hội, công tác chuyên môn góp phần tích cực vào thành tích chung của Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên được quan tâm. Công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên được quan tâm, phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh đã kết nạp thêm 3 hội viên. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đều được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh, được Hội Cựu chiến binh khối cơ quan tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2005 - 2009, có 3 đồng chí được nhận kỷ niệm chương của Cựu chiến binh Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu luôn đạt trong sạch, vững mạnh, có 100% hội viên gương mẫu; Phấn đấu 100% Hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phấn đấu 100% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; phát triển 100% đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào hội. Để đạt được những mục tiêu đó, Hội sẽ tích cực bám sát các nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh cấp trên; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cựu chiến binh gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống; phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các hoạt động tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Khắc Yên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết của đảng và điều lệ Hội Cựu chiến binh các cấp; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo văn phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ; Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên tận tụy, trung thành, sáng tạo.

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, các đại biểu đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh khóa III gồm 2 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh gồm 2 đồng chí. Đồng chí Đinh Duy Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh khóa II tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh khóa III.

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h