Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX

05/10/2022 09:31:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 31/8, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

.

Dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Phân bổ chi tiết dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 - vốn ngân sách địa phương; Ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2020/NQ-HDND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Sửa đổi Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022.

Đồng chí đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng về các nội dung trình tại kỳ họp; tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai các thủ tục bảo đảm thực hiện các chính sách về giáo dục và đào tạo; chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật; công tác đầu tư công; bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Nội dung Kỳ họp Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h