Thông tin kỳ họp >> Chương trình công tác tuần

Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 7 Nghị quyết quan trọng

05/10/2022 09:32:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, xem xét các tờ trình và các báo cáo thẩm tra; thông qua 7 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: nội vụ, kinh tế, đất đai, giáo dục và đào tạo và bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Sau khi xem xét các tờ trình và các báo cáo thẩm tra, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho một số dự án từ số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; giao bổ sung biên chế công chức và phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2022.

Đại biểu các sở, ngành thảo luận thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung tờ trình, báo cáo trình kỳ họp. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ mạc, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai để tổng hợp và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kịp thời có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều thách thức, với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn "nước rút” trong 4 tháng cuối năm, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động số 56, Nghị quyết số 67 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vacxin cho các đối tượng; tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động chuẩn bị tốt nội dung trình các kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian tới, trước mắt là kỳ họp cuối năm để quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

7 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp:

 (1) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(2) Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho một số dự án từ số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

(3) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(4) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(5) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(7) Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức và phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2022.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h