Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Chi bộ Cổng Thông tin điện tử tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022

03/02/2020 02:35:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 16/1, Chi bộ Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Chi bộ được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Đỗ Việt Bách - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện có tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã tổ chức kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; hoàn thiện thủ tục đề nghị xét kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng; Chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Văn phòng.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng trong triển khai công tác chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, đã cung cấp trên 18.700 tin, bài, ảnh; biên dịch và đăng tải 300 tin, bài tiếng Anh; duy trì 20 chuyên trang/chuyên mục với nội dung thông tin đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Yên Bái; đăng tải gần 1.100 văn bản tại chuyên mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành”; tiếp nhận 190 câu hỏi của công dân, doanh nghiệp; duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Cổng Thông tin điện tử và các hệ thống dùng chung của tỉnh hoạt động trên Cổng Thông tin điện tử. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổng hợp báo chí viết về Yên Bái; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Đề án “Xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái”; duy trì hệ thống theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tổng hợp kết quả xử lý văn bản của Văn phòng UBND tỉnh; triển khai tin nhắn mời họp...

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Cổng Thông tin điện tử cần quan tâm làm tốt công tác quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, phân công cụ thể từng cá nhân, tập thể theo từng lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tham mưu trong công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các đảng viên; đề cao tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt tập trung dân chủ, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác; chú trọng phát triển đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đoàn kết, xây dựng cơ quan kỷ cương, đoàn kết, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và biểu quyết thông qua Nghị quyết với chỉ tiêu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh các năm của cả nhiệm kỳ, hàng năm phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết nạp từ 2 đảng viên trở lên...

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h