Thông tin kỳ họp

Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 7 Nghị quyết quan trọng

05/10/2022

CTTĐT – Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, xem xét các tờ trình và các báo cáo thẩm tra; thông qua 7 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: nội vụ, kinh tế, đất đai, giáo dục và đào tạo và bế mạc kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX

05/10/2022

CTTĐT - Chiều 31/8, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Khóa XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

01/08/2019

CTTĐT - Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra với 8 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Khóa XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà.

Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

01/08/2019

CTTĐT - Như tin đã đưa, sáng 31/7, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề). Tại Kỳ họp đã thông qua nhiều tờ trình, đề án và báo cáo quan trọng.

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII

01/08/2019

CTTĐT - Sáng nay, 31/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), dự và chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

04/01/2019

CTTĐT - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h