Trả lời ý kiến cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Bộ Y tế trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Bộ Y tế trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

05/10/2022

CTTĐT - Cử tri Yên Bái có ý kiến kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhóm học sinh, sinh viên và kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, bố trí đủ vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; nghiên cứu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho trẻ từ 3 - 5 tuổi để bảo đảm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản trả lời như sau:

Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu Sở Tài chính đã có văn bản trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Sở Công Thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương trả lời các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý:

Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng trả lời các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h