BAN TIẾP CÔNG DÂN

1

Ninh Tuấn Vũ

Phó trưởng ban

3850959

2

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

3850959

3

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h