CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái năm 2022

2 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phục vụ hành chính công

3 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

 4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái năm 2020

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h