TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Tệp

1

Số 40/KH-UBND

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/02/2023

Tải văn bản tại đây

2

Số 34/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/02/2023

Tải văn bản tại đây

3

Số 107/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Báo cáo viên pháp luật tỉnh Yên Bái

03/02/2023

Tải văn bản tại đây

4

Số 108/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái

03/02/2023

Tải văn bản tại đây

5

Số 19/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/01/2023

Tải văn bản tại đây

6

Số 17/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

18/01/2023

Tải văn bản tại đây

7

6/KH-UBND

Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái  

10/01/2023

Tải văn bản tại đây

8

4/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/01/2023

Tải văn bản tại đây

9

2813/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

31/12/2022

Tải văn bản tại đây

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h