PHÒNG NỘI CHÍNH - PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng phòng

3852249

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

 

3

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên

3852425

4

 

Chuyên viên

3852403

5

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h