PHÒNG TỔNG HỢP

 

 

 

3853604

2

Đặng Việt Châu

Phó Trưởng phòng

 

3

 

Chuyên viên

4

Nhâm Hoàng Thảo

Chuyên viên

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h