PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1

Nguyễn Thanh Thế

Trưởng phòng

0216 3853604

2

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Chuyên viên

0216 3852425

3

Trương Hoàng Hiếu

Chuyên viên

 

4

Trần Tú

Chuyên viên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h