Trả lời ý kiến cử tri >> An ninh - Quốc phòng

Bộ Công an trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

05/10/2022 09:27:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Cử tri Yên Bái có ý kiến kiến nghị với Bộ Công an trình Quốc hội sớm xem xét, thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thống nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động, chế độ chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước đối vói lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, thể chế hóa quan điểm, định hướng trong các văn bản, nghị quyết của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

.

Bộ Công an trả lời tại văn bản số 2783/BCA-V01 ngày 08/8/2022 như sau:

Hiện nay, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ có Tờ trình số 80/TTCP ngày 18/3/2022 trình Quốc hội hồ sơ Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự án Luật đã điều chỉnh kiện toàn, thống nhất các lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng thành 01 lực lượng chung tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, bố trí lực lượng, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; qua đó, đã thể chế hóa quy định, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h