Tin Hoạt động >> Chính trị

Văn phòng UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai dự án đô thị thông minh với Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam

22/03/2021 02:23:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 17/3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai dự án đô thị thông minh với Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam.

Văn phòng UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai dự án đô thị thông minh với Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Hà Hải Nam - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh; các thành viên Ban điều hành Dự án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Xác định tầm quan trọng và phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Đại hội XIII của Đảng đưa những nội dung về chuyển đổi vào văn kiện Đại hội. Và trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đã xác định “Nhận thức đóng vai trò quyết định”.

Đối với tỉnh Yên Bái, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030. Kế hoạch đã được xin ý kiến của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông và đang được hoàn thiện theo ý kiến tham gia để trình UBND tỉnh ban hành làm căn cứ thực hiện. Mục tiêu của Kế hoạch cũng như việc đưa ra lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát với QĐ 749/QĐ-TTg và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương,

Tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã đưa những nội dung về chuyển đổi số  vào Nghị quyết Đại hội, theo đó Tỉnh ủy cũng đã đưa các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện chuyển đổi số vào Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái.

Ngày 01/8/2019 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025. Các nhiệm vụ, dự án trong xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025 được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 2.0 và Kiến trúc xây dựng Đô thị thông minh (ICT) tỉnh Yên Bái. Khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo nền tảng cơ bản để phát triển Chính quyền điện tử tiến tới Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số gắn với phát triển đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

(Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị)

Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 02 dự án xây dựng đô thị thông minh gồm: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái và Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Trong đó, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái gồm 7 hạng mục là: Xây dựng Tòa nhà đô thị thông minh; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Yên Bái; Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng; Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng tập trung toàn tỉnh; Hệ thống camera giám sát thông minh; Nền tảng liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh; Nâng cấp Hệ thống thư điện tử tỉnh phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Đến thời điểm hiện tại, đã lắp đặt được 397/399 nút mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trong đó, 01 điểm chung được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tại Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng đã hoàn thành việc cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh sẵn sàng kết nối đến các đầu mối sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đã lắp đặt được 29/38 cơ quan, đơn vị. Đối với hệ thống camera giám sát sẽ lắp đặt camera tại 58 điểm tại các nút giao thông trọng yếu và các điểm quan sát tầm cao của tỉnh kết nối dữ liệu về Tòa nhà trung tâm điều hành đô thị thông minh; với hệ thống phần mềm thông minh nhận dạng khuôn mặt, đồ vật. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành dựng cột, lắp đặt camera tại hiện trường; tiếp nhận mặt bằng và thiết kế phòng chỉ huy, điều khiển tại Công an tỉnh, Công an thành phố và các huyện, thị xã, Sở Giao thông, vận tải và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cài đặt phần mềm. Dự kiến toàn bộ các hạng mục thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái sẽ được hoàn thành trong tháng 3 đến tháng 7/2021.

Đối với Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái bao gồm 07 hạng mục là: Xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; Xây dựng Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm; Xây dựng Hệ thống thông tin kế hoạch, tài chính thông minh; Xây dựng hệ thống giáo dục thông minh; Xây dựng hệ thống y tế thông minh; Xây dựng hệ thống du lịch thông minh; Xây dựng mô hình thí điểm đô thị thông minh Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh. Còn lại các hạng mục khác hiện đang lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán chuyển Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh; Đây là Đề án có nhiều hạng mục, nội dung mang tính kỹ thuật và độ phức tạp cao, chưa có mô hình triển khai tương tự của các tỉnh, thành trong nước đã được hoàn thành; các dự án có quy mô, phạm vi triển khai rộng, liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị nên khối lượng công việc lớn do đó gặp không ít khó khăn. Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông như: Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Cục An toàn an ninh thông tin; Cục Bưu điện Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để trao đổi, tư vấn, hỗ trợ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.

(Đồng chí Hà Hải Nam - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam phát biểu tại hội nghị)

Nhằm thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ trong chuyển đổi số nói chung, triển khai dự án Đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái nói riêng để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, khung kiến trúc quốc gia, kiến trúc chính quyền điện tử của địa phương, Văn phòng UBND tỉnh và Viện Công nghiệp phần mềm - Nội dung số Việt Nam đã ký kết các nội dung hợp tác. Theo đó, hai bên đã ký kết hợp tác tư vấn, hỗ trợ đánh giá và cho ý kiến các chức năng phần mềm, các ứng dụng được đầu tư thuộc dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; Tư vấn, hỗ trợ việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí đánh giá, chứng nhận về chức năng, tính năng kỹ thuật về các phần mềm, ứng dụng triển khai xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; Tư vấn, hỗ trợ đo thử, đánh giá, kiểm định sản phẩm phần mềm, các ứng dụng được đầu tư thuộc dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; Tư vấn, hỗ trợ giám sát triển khai các hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái...

Lan Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h