Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

29/04/2022 09:53:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 29/4/2022, Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 15 đảng viên, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm phục vụ hành chính công và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ, quan tâm đổi mới hình thức sinh hoạt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biên tích cực. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW4 - khóa XII của Đảng, trong nhiệm kỳ qua chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công qua đối chiếu với 27 biểu hiện không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan cũng như cấp trên phát động.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, hàng năm hoàn thành 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giao.

Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã có 02 năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, Trung tâm đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổ Công đoàn đạt Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 2 cán bộ, công chức được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 01 viên chức được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện được một số nhiệm vụ chuyên sâu mang tính sáng tạo trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ như xây dựng Đề án thí điểm sắp xếp Bộ phận Một cửa,  trong 02 năm 2020, 2021, Trung tâm đã xây dựng và đưa vào thực hiện 02 báo cáo sáng kiến cấp tỉnh và được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt.

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2021, toàn tỉnh tiếp nhận vào hệ thống 1.037.316 hồ sơ, đã giải quyết 1.023.656  hồ sơ, trong đó: đúng và trước hạn là 723.531 hồ sơ, quá hạn là 125 hồ sơ, tất cả các hồ sơ quá hạn đều có Thư xin lỗi đúng quy định.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tỉnh mà tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác; trong năm 2021 xây dựng được trên 26 đề xuất dự án để vận động tài trợ, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành xây dựng danh mục và đề cương chi tiết 15 chương trình, dự án làm cơ sở vận động nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, đại sứ quán các nước với tổng mức đầu tư dự kiến trên 50 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và một số tổ chức, cá nhân triển khai 03 chương trình từ thiện và 07 dự án.

Đại hội đã bầu Ban chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công được bầu là Bí thư Chi bộ.

Bầu Ban chi uỷ khoá mới

Ban chi uỷ Chi bộ ra mắt Đại hội

Đại hội thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 -2025 với mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trên 04 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ.

Đồng thời nghị quyết 5 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ: Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt, tự nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; 100% đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên; Đến năm 2025, giới thiệu từ 01-02 đảng viên tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 9 chi bộ trực thuộc. Ngay sau Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo hoàn thành tổ chức Đại hội trước 30/5/2022.

Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h