Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Chi bộ Kinh tế (Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh) lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

28/05/2022 11:56:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 28/5, Chi bộ Kinh tế (Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Hiện nay, Chi bộ Kinh tế hiện có 13 đảng viên trong đó có 1 đảng viên nữ. 

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Kinh tế đã chú trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trực tiếp đạt 100%.  Chi bộ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ đảng viên trong cơ quan. Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Trong năm 2020, 2021, Chi bộ Kinh tế được đánh giá, phân loại chất lượng là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/13 đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trên các lĩnh vực: Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản; đầu tư xây dựng cơ bản, công nghiệp, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân sách…

Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa 2022-2025.

Đại hội thống nhất mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2025, 100% đảng viên của Chi bộ tham gia học tập và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường kỷ luật lao động, cải tiến lề lối làm việc, từng bước khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc đảm bảo được kịp thời, đồng bộ và chủ động trong việc chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước trong từng lĩnh vực công tác. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường kỷ luật lao động, cải tiến lề lối làm việc, từng bước khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc đảm bảo được kịp thời, đồng bộ và chủ động trong việc chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước trong từng lĩnh vực công tác…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chi bộ Kinh tế trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường sinh hoạt chi bộ nói chung và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm bàn thảo đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu các lĩnh vực chuyên ngành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ, xây dựng Chi bộ kiểu mẫu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc triển khai sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử", tăng cường công tác bồi dưỡng đảng viên của chi bộ…

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Kinh tế được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h