Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

01/08/2019 09:11:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Như tin đã đưa, sáng 31/7, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề). Tại Kỳ họp đã thông qua nhiều tờ trình, đề án và báo cáo quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết: về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019 - 2021; về việc thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 5/8/2011 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020; về việc thông qua Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025"; về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Thảo luận tại hội trường, hầu hết các đại biểu đã thống nhất nội dung của các tờ trình, đề án. Các đại biểu cũng cho rằng, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cần tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương hoàn thiện các thủ tục hành chính sau sắp xếp. Đối với Đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, các đại biểu đã nhấn mạnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của Đề án, đồng thời thống nhất cao với các hạng mục của Đề án và cho rằng cần phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác trong quá trình vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh. Về phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, một số đại biểu cho rằng mức phụ cấp đối với trưởng thôn, công an viên, nhân viên y tế còn thấp so với mặt bằng chung...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận thảo luận tại hội trường

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phải đảm bảo giải quyết được các vấn đề sau: ngay sau Kỳ họp này, sẽ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mục tiêu quan trọng nhất là sau khi sắp xếp phải đảm bảo ổn định và phát triển tốt hơn, đảm bảo phát huy thật tốt truyền thống đoàn kết lịch sử văn hóa với những giá trị tốt đẹp của các đơn vị, địa phương được sắp xếp; lấy sự hài lòng của nhân dân làm cơ sở để giải quyết các vấn đề trước trong và sau sắp xếp; hết sức quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cơ quan chuyên môn của ủy ban với các huyện, thị thành phố có sự sắp xếp, đảm bảo giải quyết kịp thời, khẩn trương mọi vấn đề một cách tốt nhất trong đó lấy người dân làm chủ thể; chuẩn bị thật tốt cho đội ngũ cán bộ ở các đơn vị sắp xếp đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương đó.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái, đồng chí Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Về Đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung của Đề án, đây là đề án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chất lượng, phù hợp với khả năng của tỉnh Yên Bái từ nhận thức, tiếp cận cho đến nguồn lực. Đồng chí đề nghị, sau khi HĐND thông qua, cần sớm triển khai các hạng mục phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2020. Nhấn mạnh việc lựa chọn Đề án là công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải khẩn trương về mặt thủ tục, các bước chặt chẽ, công khai, minh bạch; triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến đề án, nhưng quan trọng nhất là tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời chuẩn bị thật tốt đội ngũ cán bộ nòng cốt điều hành đô thị thông minh. Trước mắt, rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, lựa chọn kỹ lưỡng đội ngũ vận hành đô thị thông minh, đảm bảo  đáp ứng được khoa học công nghệ thời đại 4.0.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin triển khai Kỳ họp không dùng tài liệu giấy và biểu quyết thông qua ứng dụng được cài đặt trên máy tính bảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết Kỳ họp HĐND lần thứ 14 (chuyên đề).

Về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đồng chí đề nghị trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 và đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn theo quy định để triển khai thực hiện, bảo đảm sớm ổn định về mọi mặt để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt. Cấp ủy, chính quyền các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trên địa bàn, bảo đảm sự ổn định và tiếp tục phát triển của các đơn vị; chủ động phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các cấp gắn với phương án nhân sự đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đúng với định hướng của Tỉnh ủy, phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương.

Đối với các nghị quyết còn lại, HĐND tỉnh Giao UBND tỉnh khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết đề ra. Tập trung sớm triển khai thực hiện căn cơ, bài bản các hạng mục dự án xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2019-2021, phấn đấu khánh thành, khai trương vào Quý II năm 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thị trấn thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành trước 30/9 để chuẩn bị cho đại hội đảng cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực và các ban HĐND tỉnh tổ chức thành công, chu đáo Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 7 tại thị xã Nghĩa Lộ gắn với Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Giao Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát, tập trung vào những địa bàn, nội dung có nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập để kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục, bảo đảm nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

* 8 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp:

1. Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019 - 2021.

2. Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 5/8/2011 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020.

5. Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025".

6. Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

7. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

8. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h