Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

07/11/2019 04:15:00 Xem cỡ chữ Google
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát động phong trào thi đua sôi nổi tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. Góp phần hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả cơ quan; cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn cơ quan, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h